O nás

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nestranický spolek, jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-­Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Skauti Hranice (středisko Psohlavci Hranice) jsou podřízenou jednotkou organizace Junák – český skaut.

Vedení a organizace střediska

Vedoucí střediska: Petr Macháň (statutární zástupce)

Zástupce vedoucího střediska: Radek Menšík

Vedoucí oddílů: Václav Macháček (1. oddíl) , Jakub Lehký (2. oddíl), Petr Macháň (3. oddíl), Jan Hapala (oddíl oldskautů)

Středisková rada (další členové): Jindřich Smola, Lukáš Petřek, Alice Babačová

Hospodář: Jaromír Pospíšil

Revizní komise: Jaroslav Šeděnka, Martin Šrom, Alice Lehká

Obsazení funkcí je platné do listopadu 2023.

Program

Děláme vše, co nás baví. Součástí programu jsou hry, aktivity, soutěže, projekty a další činnosti. Často si stačí jen vybrat: složit origami, natočit krátký film, naučit ostatní nový sport nebo si udělat výpravu na běžkách. Skauti si hrají a přitom mají příležitost vyzkoušet si nové věci, fotit, psát reportáže, vařit, hrát na kytaru nebo pracovat s GPSkou.

Schůzky každý týden | Výpravy každý měsíc | Tábor 1x za rok | Akce pořád

Z historie

První skautský oddíl v Hranicích vznikl roku 1920. U jeho zrodu stál Vláďa Hrubeš, vedoucí skautského oddílu v Praze, jenž působil na počátku 20. let na vojenské akademii v Hranicích. O rok později vznikl druhý oddíl a v následujících letech se skautská činnost v Hranicích prudce rozvíjela. Skauti se angažovali ve sportovním i kulturním životě města.

Okupace země během války znamenala nucené ukončení činnosti (rok 1940). Řada skautů se zapojila do odboje. Někteří z nich za to zaplatili životem. K obnovení činnosti došlo hned po skončení války, avšak ne na dlouho. Po komunistickém převratu v roce 1948 je Junák podruhé zrušen. Druhé obnovení pak skauting zažívá v roce 1968, je to však jen nadechnutí; roku 1970 už Junák opět nesmí existovat. Některé z hranických oddílů pokračují ve své činnosti, oficiálně v rámci Pionýra. Nejdéle (do roku 1979) se drží oddíl zvaný Psohlavci, jehož jméno dnes nese středisko.

Poslední obnovy se Junák dočkal roku 1989. Od roku 1920 se mnohé změnilo, ale skautské ideje – zejména snaha o výchovu čestných lidí, kteří se budou snažit zanechat svět v lepším stavu – zůstávají. Dodnes se také snažíme udržet tradici podsadových táborů, na nichž si účastníci sami staví své příbytky, pomáhají s přípravou jídla a údržbou tábora, čímž si osvojují manuální dovednosti, zodpovědnost, vytrvalost a týmovou spolupráci.