Naše činnost

Schůzky

Děti se schází každý týden na tzv. družinových schůzkách. Družina je skupina vrstevníků, kterou vede o něco starší skaut či skautka. Scházíme se zpravidla v klubovně jednou týdně na 1-1,5 h.

Tábor

Je vrcholem celoroční činnosti. Trvá zpravidla 9 a více dní....

Výpravy

O víkendu se vydáváme na jednodenní vycházky či vícedenní výpravy do přírody, na hory či jiného města. Věci si vždy balí každý sám do svého batohu, který musí zvládnout unést.

Akce

Jedná se o akce nad rámec běžného fungování. Účastníme se dobrovolných prací pro přírodu, brigád ve svém okolí, organizujeme akce pro rodiče našich členů nebo veřejnost.