Přihlásit dítě

Do našich řad přijímáme kluky a holky od 7 let. Chodit mohou se stejně starými dětmi do oddílu, který má tzv. družinu vlčat (kluci 7–10 let) nebo světlušek (holky 7–10 let). Skautky a skauti mají svůj program ve věku 11–15 a roveři jsou starší skauti nad 15 let. Zapojit se jako dobrovolník může i dospělý. Rodiče s dětmi mladšími 7 let organizujeme v oddíle rodinného skautingu.

Přihláška - vstup do oddílu

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program.

Níže ke stažení a vytištění

  • Přihláška ke stažení
  • Evidenční list ke stažení
  • Přihláška na akci (pro nečleny)

Cena a vybavení

Než dítě přihlásíte do skautu, jistě vás bude také zajímat, jaké finanční náklady je nutné vynaložit pro plnohodnotné provozování skautské činnosti. S tím souvisí i potřeba zajištění vhodného vybavení.

Cena

  • Roční členský příspěvek se pohybuje okolo 900 Kč. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.
  • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300–400 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
  • Cena tábora bývá v rozmezí 2000–3000 Kč za dvoutýdenní tábor.
  • Seznam vybavení získají děti od vedení oddílů. Kromě tábornického vybavení je vhodné si pořídit skautský kroj. Ten stojí přibližně 500 Kč.

Vybavení

Přesné informace o vybavení pro činnost na schůzkách, výpravách i táboře je dobré si předem zjistit u vedoucího oddílu. Jedná se především o skautský kroj a tábornické vybavení (spacák, karimatka, batoh, obuv atd.). Většinu potřebných věcí lze najít ve specializovaných skautských obchodech, jakým je například Jun, případně v široké nabídce obchodů zaměřených na outdoor.

Pojištění a zodpovědnost

Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je prioritou všech, kteří

v Junáku působí. Bezpečnostní rizika sice nikdy nelze při aktivním skautingu stoprocentně vyloučit, ale díky dodržování určitých pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat. Skautské heslo zní: „Buď připraven(a)“. Toto heslo je tedy skautským vedoucím vlastní.

K připravenosti na životní nástrahy a rizika se ale snažíme vést také svěřené děti.

Zodpovědnost vedoucích

O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za bezpečné vedení dětí, naplňování výchovných cílů skautingu a bezproblémové fungování oddílu. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci zakončenou zkouškou, která zaručuje, že je vedoucí znalý/á například zdravovědy, základů psychologie nebo organizace a práva. Vzdělávací systém Junáka je velmi propracovaný a dospělí dobrovolníci mají navíc povinnost absolvovat zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají metodiky skautského programu a berou ohled na specifické zájmy a potřeby dětí.

Pojištění

Děti jsou na všech akcích Junáka úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy Junáka.